ANSPDCP

Prelucrarea notificata in scopuri de reclama, marketing, publicitate si comercializare produse a fost inscrisa sub numarul 29985 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu character personal.

http://www.dataprotection.ro/